Formace form and function in architecture

X
NÁZEV PROJEKTU:Janáčkovo kulturní centrum
ROK VYPRACOVÁNÍ:2003
DRUH STAVBY:koncertní síň
ADRESA:Brno
AUTOR:Pavel Kopecký, Břetislav Lukeš
INVESTOR:magistrát města Brna
INFORMACE:

Víceúčelový objekt kulturního centra pro 2 000 návštěvníků se sálem světové… více »

Víceúčelový objekt kulturního centra pro 2 000 návštěvníků se sálem světové akustické úrovně. Vodorovné a svislé variabilityprostory je možné bez vzájemného omezení využívat k několika drobným akcím současně, stejně tak jako k pořádání větších akcí kulturních a společenských, pro sjezdy politických, zájmových, či profesních uskupení. Od úrovně atria až po letní terasu je zároveň důsledně zachována možnost vodorovné a svislé variability, funkční využití je rozvrženo tak, aby návratnost vložených investic byla 15 let. Víceúčelový objekt se sálem světové akustické úrovně s možností strojního dorovnání elevace. Jednotlivé náplně jsou rozmístěny s ohledem na oživení všech prostranství. Od úrovně atria až po letní terasu je zároveň důsledně zachována možnost vodorovné a svislé variability, je tedy možné využívat prostory k několika drobným akcím současně, a to bez vzájemného omezení, stejně jako k pořádání větších akcí kulturních a společenských stejně jako pro sjezdy politických, zájmových, či profesních uskupeních a to vše až pro 2 000 návštěvníků. Funkční využití je rozvrženo tak, aby návratnost vložených investic byla 15let. Dům SFB je velkým kamenem, erozí vytvarovaným v město, kterým protékají proudy života. Hrubá, tektonická struktura jeskyně se objevila ve vnitřních prostorech domu; objevitelé prostoru s úžasem vstupují do různě gradujících a na sebe navzájem navazujících prostor. Dominuje jim chrámová loď sálu. Architektura interiéru nevybočuje z řádu stavby, rasantní konstrukční a zároveň akustická tektonika určují vnitřní objem. Otvory akustických komor lemované konstrukčními sloupy profilují sál.

informace Pohled přes International