Formace form and function in architecture

X
NÁZEV PROJEKTU:nízkoenergetický RD Lety
ROK VYPRACOVÁNÍ:2010
DRUH STAVBY:rekonstrukce rodinného domu
ADRESA:Lety u Dobřichovic
AUTOR:Pavel Kopecký
SPOLUPRÁCE:Jan Geiger, Jiří Moliš
INVESTOR:Petra Kaňková a Ondřej Kopička
DODAVATEL:Dřevostavby Muchka
NÁKLADY:1 500 tis.Kč
INFORMACE:

Stávající víkendová dača, již dosloužila ve všech ohledech. Stavebník si přál… více »

Stávající víkendová dača, již dosloužila ve všech ohledech. Stavebník si přál udržet krásný výhled, v zimě teplo v domě a dům akorát velký, nejlépe nízkoenergetický.
Přestavba měla za úkol zlepšit dispoziční schéma, využít celý objem domu pro bydlení, výrazně zlepšit tepelně technické vlastnosti konstrukcí. Záměr počítá s využitím nosných stěn a skládaného stropu 1.np. Střecha a 2.np budou kompletně rozebrány včetně rozvodů. Objem novostavby je dvoupodlažní, nad čtvercovým půdorysem 9,6/9,8m, krytý sedlovou šikmou střechou. Dům je částečně zahlouben do okolního svažitého pozemku.

informace Pohled jihozápadní