Formace form and function in architecture

X
NÁZEV PROJEKTU:rodinný dům v Dolní Lomnici
ROK VYPRACOVÁNÍ:2008
DRUH STAVBY:změna stavby před dokončením
ADRESA:Dolní Lomive u Kunic
AUTOR:Jan Geiger, Pavel Kopecký
INVESTOR:Jakub Erben
NÁKLADY:12 mil. Kč
INFORMACE:

Navrhovaná přestavba má za úkol zlepšit dispoziční schéma, umístit obytnou část,… více »

Navrhovaná přestavba má za úkol zlepšit dispoziční schéma, umístit obytnou část, ložnicovou část a zahradu do jedné výškové úrovně. Na vstupním podlaží je nově navržena relaxační zona s bazenem.
Navržená hmota vystupuje ze svahu ve své monolitnosti. Trivialní hranolovitá hmota. Na rozích průrvy / pozorovatelny/ / terasy / kde se otvírají daleké pohledy do údolí. Západním směrem je pak obytná terasa s přístupem na zahradu. Ohřev TUV solárními panely, zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Použití dešťové vody pro zalévání zahrady.

informace pohled z cesty