Formace form and function in architecture

X
NÁZEV PROJEKTU:stavební úpravy podkroví bytového domu
ROK VYPRACOVÁNÍ:2008
DRUH STAVBY:půdní vestavba
ADRESA:Lindnerova ul. Praha
AUTOR:Jan Geiger, Pavel Kopecký
INVESTOR:Mudr. Kubištová
NÁKLADY:5 mil. Kč
INFORMACE:

Půdní vestavba řeší využití stávajících střech v co možná největším rozsahu,… více »

Půdní vestavba řeší využití stávajících střech v co možná největším rozsahu, západní fasáda domu je navýšena v polovině délky domu. Dvě bytové jednotky. Stavba je navržena jako nízkoenergetická. S ohřevem TUV solárními panely a zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

informace uliční pohled