Formace form and function in architecture

X
NÁZEV PROJEKTU:nástavba nízkoenergetického domu Praha - Žižkov
ROK VYPRACOVÁNÍ:2010
DRUH STAVBY:Stavební úpravy podkroví domu Praha
ADRESA:Na Mokřině, Praha
AUTOR:Pavel Kopecký, Jan Geiger
INVESTOR:Zdeněk Smrčka
NÁKLADY:3,2 mil. Kč
INFORMACE:

Navrhovaná přestavba je kompaktního kvádrového tvaru, využívající v plném rozsahu… více »

Navrhovaná přestavba je kompaktního kvádrového tvaru, využívající v plném rozsahu zastavěnou plochu domu. Z konstrukčního hlediska se jedná o dřevostavbu. Nosná konstrukce typu 2/4 z fošen, vyplněná tepelnou izolací 250mm, ve střeše 400mm. Jižní a západní strana je drobně perforována okenními otvory. Je navržen poměr dostatečného prosvětlení a zamezení přehřívání vnitřních prostor. Východní strana je prosklena z obytných místností přes lodžii nad zahrady. Stavba je navržena jako nízkoenergetická. S ohřevem TUV solárními panely a zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

informace Pohled jižní